Projekttyp:
Agil transformationsledning. Enterprise Agile &
LEAN Coaching. Scaled agile framework.
Utmaning
Hennes & Mauritz hade precis inlett Europas största agila transformationsresa. De behöva seniora agila coacher som kunde stötta och leda denna stora förflyttning.
Lösning
Solutionis har bidragit med kompetensförstärkning i form av en senior agil coach med stor erfarenhet av agilt ledarskap och digitala transformationer. Arbetet har innefattat facilitering, utbildning, mentorskap, coachning både hos team och bland ledare inom organisationen. LEAN, SAFE-inspirerat. PI planning, baker sessions, safe agile framework, scrum, kanban, mob programming, pair programming, mindset-skifte, bygga team. tuckmanmodellen, “psychologial safety är den viktigaste komponenten som måste finnas på plats för att bygga bra bolag.
Liknande case
Podme
Se case
Bambuser
Se case