Projekttyp:
Projektledning, produktägarskap, digital
transformationsledning, systemförnyelse
Utmaning
Vid starten av samarbetet med JCDecaux stod de inför utmaningen att ta fram ett nytt koncept för digitala cyklar. De behövde ett oberoende bolag som kunde leda produktframtagningen av IoT-plattform, webbapplikation, mobilapplikation, elektriskt lås och motor.
Lösning
Arbetet resulterade i en mycket sofistikerad helhetslösning för elektriska cyklar inklusive geo-fencing parkering och backoffice-hantering som var redo att rullas ut i stor skala. Samarbetet har fortsatt där Solutionis tagit över hela IT-ansvaret för bolaget och leder en digital transformation som involverar nästintill samtliga IT-system.
Solutionis har bidragit med kompetens inom produktägarskap, verksamhetsutveckling, IoT, Azure, mobilutveckling, backendutveckling, systemarkitektur, testning och design/ux.
Liknande case
Bambuser
Se case