Projekttyp:
Projektledning, produktägarskap, digital
transformationsledning, systemförnyelse
Utmaning
TV4 och CMore, då ägda av Bonnier Broadcasting stod inför utmaningen att det var svårt att innovera inom det egna bolaget, varför en helt ny organisation sattes upp, till största del bemannade med konsulter. Målet var att ta fram marknadens bästa strömmningstjänst.
Lösning
En konsult från Solutions fick förtroendet att leda produktägandet av iOS och Apple TV under produktinitiativets sista period. Arbetet inkluderade dialog och arbete med såväl ledning som utvecklare, testare, designers, användbarhetsexperter och innehållsexperter.
Liknande case
Bambuser
Se case